– Nattransport uheldig for pasientene

Men kommuneoverlege Cato Innerdal opplever det ikke som en problemstilling i Molde at eldre transporteres på natt fra sjukehus til der de bor.

KOMMUNEOVERLEGE: Cato Innerdal tror nattlig transport fra sjukehus skyldes at sjukehus i dag ikke greier å matche behovet, og mener myndighetene må se på det.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

VG publiserte i helga en sak om at 1546 eldre over 74 år i fjor ble transportert ut fra norske sjukehus på nattetid. Ifølge VG var Helse Møre og Romsdal blant foretakene med flest slike nattransporter i fjor, med 138 pasienter over 74 år, hvorav 40 var over 90 år.


Helse Møre og Romsdal kommer dårlig ut i VG-avsløring av nattlige transporter av eldre – Høie har satt foten ned for praksisen

– Kjenner oss ikke igjen i statistikken

Helse Møre og Romsdal kjenner seg ikke igjen i VGs sak som plasserer helseforetaket i landstoppen når det gjelder natt-transport av eldre.

 

Uheldig for pasientene

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde sier dette som en generell kommentar til denne praksisen: – Den er uheldig overfor pasientene. Samtidig vil en slik praksis åpenbart være utfordrende for kommunene, sier han.

– Men det er viktig også å være observant på at dette er et symptom på et større problem. Jeg tror det er et resultat av at sjukehusa i dag ikke er i stand til å matche kapasitetsbehovet. Her må sentrale myndigheter se på «rotårsaken».

Når det er sagt, kjenner ikke Innerdal igjen VGs tall om nattlig hjemtransport fra sjukehus for Moldes del:

– Vi opplever ikke at dette er en problemstilling ved utskrivelse fra Molde sjukehus til kommunen. Verken leder for Kontor for tildeling og koordinering, fagsjef i Pleie og omsorg eller jeg har fått informasjon om at dette har skjedd ved utskrivelse for pasienter til våre sjukeheimer eller hjemmeboende pasienter med tjenester fra kommunen.


VG: – Gir et riktig bilde

– Vi mener VGs sak gir et riktig bilde av natt-transporter av eldre på såkalte grønne turer ut av norske sjukehus.

 

Prøver å få til smidig overgang

Innerdal sier de har en kontinuerlig dialog med helseforetaket for å sikre smidig overgang mellom tjenestenivåene, og for at pasientene i så stor grad som mulig skal oppleve vekslingen uproblematisk.


Høie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus

I 2018 ble det kjørt minst 1.546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 7.00, melder VG. helseminister Bent Høie krever full stopp.