Kjøper må ta miljøavvikene

I prospektet er det opplyst om 31 miljøavvik, som kjøper må være forberedt på å rydde opp i – i tillegg til Deponi 2.

RAUDSAND: Staten har lagt ut fem eiendommer i dette området for salg.   Foto: ØYVIND LEREN

Nyheter

I prospektet presiseres det at kjøper vil overta alt ansvar og enhver risiko tilknyttet forurensing, som miljøavfall, helsefarlige stoffer etc. på eller fra eiendommene, og også ethvert pålegg fra myndigheter knyttet til opprydning, erstatning med videre. Ansvaret omfatter eksempelvis grunnforurensning og grunnvannsforurensning, avfall på eiendommene som har medført eller utgjør risiko for forurensning, ansvar for deponi på eiendommene og spredning av forurensning fra slike deponi, samt eventuell sedimentforurensning på sjøbunnen, heter det i dokumentet.