Vil kutte i gjengs husleie

– En del boliger med gjengs leie har blitt uforholdsmessige dyre – faktisk over snittleia i Molde, erkjenner ordføreren.

Individer – ikke gruppe: En del boliger i Molde har blitt uforholdsmessig dyre med gjengs leie, erkjente ordføreren. – Mange ting tyder på at de ligger over gjengs leie, men vi ser også at det er enkelte brukere som blir veldig sterkt rammet. Da må vi se på sosiale stønader til disse personene, snarere enn til dem som gruppe, oppfordret Torgeir Dahl (H). 

Nyheter

MOLDE: formannskapet sluttet seg denne uka enstemmig til den foreslåtte endringen i «gjengs leie»-prinsippet fra styret i Molde Eiendom KF.