Rundt 100 liter diesel har lekket ut fra lastebil ved Romsdalsmuseet

Molde brannvesen og Molde vann og avløp jobber med å samle opp dieselen som har rent ned i overvannsnettet.

  Foto: OLA BJERKEVOLL

Nyheter

Torsdag morgen ved 09-tida melder Molde brannvesen om en diesellekkasje fra en lastebil ved Romsdalsmuseet.

– Rundt 100 liter diesel har lekket ut fra en revnet tank på en lastebil på byggeplassen ved idrettens hus. Det har rent litt diesel i avløpsnettet, og vi jobber med å samle opp denne, for å hindre at dieselen renner ut i sjøen, opplyser Molde brannvesen til Rbnett.

Brannvesenet opplyser at ingen veger blir stengt som følge av hendelsen, men at det vil bli arbeid i kummene l nærheten.

Daglig leder ved Molde vann og avløp KF, Bjarte Koppen, opplyser at de er på stedet sammen med Molde brannvesen.

– Vi er på stedet med slamsugebil, sier han.