Direktøren i Helse Møre og Romsdal snur om rehabiliteringstilbudet:

Legger ikke ned Aure

- Mitt råd er at Aure rehabiliteringssenter drives videre i regi av Helse Møre og Romsdal, sa adm. direktør Nils Kvernmo i styremøtet onsdag.

Seier for Nordmøre: Nyheten om at Helse Møre og Romsdal fortsatt skal drive Aure rehabiliteringssenter, ble svært godt mottat av representanter for Bunadsgeriljaen under styremøtet i Ålesund onsdag. Fra venstre ordfører i Averøy Ingrid Ovidie Rangøy, Mari O. Thevik, Ingalill Råket, Lillian Wessel, ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

ÅLESUND: Uvissheten rundt Aure rehabiliteringssenter på Nordmøre ser ut til å være parkert. Tidligere direktør Espen Remme foreslo å legge ned rehabiliteringstilbudet på Aure i regi av helseforetaket. Konstituert direktør Nils Kvernmo har vært i møter med mulige private drivere av rehabiliteringsanlegget på Aure. Kvernmo har kommet til et annet standpunkt enn Remme.