Mest bekymret over at «de flinke» enhetene også sprenger rammene

Formannskapet sender «bekymringsmelding» etter at tjenestene ligger an til et merforbruk på 43 millioner kroner i 2019.

Bekymret over røde tall: Til tross for flere år med relativt gode økonomiske resultat, har situasjonen forverret seg de siste to årene. – På mange områder har tjenesteproduksjonen økt som følge av økt behov hos innbyggerne, skriver rådmann Arne Sverre Dahl.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

De siste prognosene for hva det koster å drifte de kommunale tjenestene til Moldes innbyggere ryster politikerne.