Helsehussvar før ferien?

Rauma kommune holder pusten og venter på avgjørelsen fra ankeutvalget til Høyesterett. Slippes striden rundt Rauma helsehus-entreprisen gjennom nåløyet inn for Høyesterett? Svaret kommer trolig før sommerferien.

Striden bringes helt til topps: Veidekke Entreprenør og Rauma kommune er uenig om hvem som skulle ha kontrakten om å bygge det nye Rauma helsehus. Nå skal ankeutvalget i Høyesterett vurdere om striden er så betydningsfull at saka skal slippes inn for Høyesterett.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Uenigheten rundt måten Rauma kommune gjennomførte anbudskonkurransen om det nye helsehuset på Åndalsnes på, fortsetter. Veidekke Entreprenør AS, som tapte søksmålet i Frosting lagmannsrett, har anket saka inn for Høyesterett. Veidekke står fast på at konkurrenten Hent AS ikke skulle fått oppdraget med å bygge helsehuset. Veidekke mener tilbudet fra Hent AS skulle vært avvist av Rauma kommune, og at Veidekke som var vurdert som nummer to, dermed skulle hatt oppdraget.