Brannøvingsområde blir 8,5 millioner dyrere enn antatt

På grunn av Bilbyen og ny kryssløsning for fylkesveg 64 må brannøvingsområdet i Årødalen flyttes. Det blir langt dyrere enn først antatt.

Brannøvingsområde: På grunn av Bilbyen og ny kryssløsning for fylkesveg 64 må brannøvingsområdet i Årødalen flyttes. Det blir langt dyrere enn først antatt - nesten tre ganger så dyrt - i alt 13,1 mill. kroner inkl. mva. 

Nyheter

Det var flere muligheter for relokalisering som ble vurdert da øvelsesområdet skulle flyttes. Området som en mente var enklest å etablere på kort sikt, ligger på den andre siden av fylkesveg 64.