Utdanningsdirektoratet:

– Kan ikke be om gaver

– Skolen kan ikke i noe tilfelle ta initiativ til aktiviteter som forutsetter foreldrebetaling.
Nyheter

Det sier Hilde Austad, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir).