Eide kommune er 26,1 millioner kroner unna sunn drift før kommunesammenslåingen

Store minus i bryllupsgave

I alle sju åra rådmann Ole Bjørn Moen har vært i Eide, har han advart årlig mot et for høgt driftsnivå. Ingen har maktet å gjøre noe med det, og nå er det for seint. Fra nyttår går Eide i partnerskap med Fræna og tar med seg store minustall i bagasjen.

PENGELENS: Eide formannskap drøfter den vanskelige økonomien i møtet torsdag. Kommunen drar med seg store minustall inn i fellesboet med Fræna i nye Hustadvika kommune som overtar fra nyttår. Fra venstre politikerne Eli Sildnes (H), ordfører Egil Strand (H), Rune Strand (Uavh.), Kari Nergård (Ap), varaordfører Birgit Dyrhaug (Sp) og rådmann Ole Bjørn Moen.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Eide: Eide kommune sitt regnskap for 2018 legges fram med et regnskapsmessig merforbruk på 11.484.439 kr. For 2017 hadde kommunen et merforbruk på 1.068.790 kr. Det akkumulerte merforbruket er dermed 12.553.229 kr.