Familiar med sjuke barn får hjelp i ferien

Endra reglar gjer at familiar med sjuke barn kan ha avlastarar i inntil éi veke samanhengande.
Nyheter

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og departementet hennar har lenge jobba med å endre forskrifta som regulerer arbeidstida for avlastarar.

– Eg er veldig glad for at eg kan endre reglane, slik at regelverket frå no av opnar for ferieavlasting for familiar med sjuke barn. Dette betyr at fleire familiar får moglegheita til å dra på ferie, seier Hauglie til NTB.

Forskrifta om arbeidstid for avlastarar vart fastsett i 2017. Det vart då opna for avlasting på vekedagar og i helgar, men maks 48 timar samanhengande.

– Det betyr at mange familiar med sjuke barn ikkje har hatt moglegheit til å dra på feriar, seier Hauglie.

No opnar departementet for avlastar i inntil éi veke om gongen dersom avlastinga ikkje er svært belastande. I tillegg skal arbeidsgivar sikre at arbeidstakaren får nok kvile.

Ifølgje Hauglie har det vore viktig å få på plass endringa før sommarferien slik at familiar kan dra nytte av regelendringa allereie i sommar.