- Raudsand er eneste alternativ uten statlig involvering

Det er fortsatt uvisst når det blir tatt en beslutning om hvor et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall skal plasseres.

STATSSEKRETÆR: – Raudsand er det eneste alternativet som vil kunne realiseres uten statlig involvering, sier statssekretær Atle Hamar. Foto: Venstre  Foto: Schröder, Tor Erik

Nyheter

(Driva:) Etter at kommunestyret i Nesset sa ja til å godkjenne reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand, skal planen sendes videre til Kommunal og moderniseringsringsdepartementet. Rådmann Anne Grete Klokset sier administrasjonen videresender planen denne uka. Først til fylkesmannen som videresender til departementet. Reguleringsplanen skal sendes dit som en følge av at nabokommunene har reist innsigelse.