Vil ha inn nye interessenter på eiersiden ved verftet

Vard kan være på veg ut av Vard Aukra

Vard-konsernet vil selge seg ned, og kan være på veg helt ut av Vard Aukra. Ordfører Bernhard Riksfjord opplyser (A) at kommunen nå vil utrede mulighetene for å delta på eiersida i et nytt selskap for å sikre videre aktivitet ved verftet.

hjørnesteinsbedrift: Skipsverftet i Nerbøvika på Gossen har vært ei hjørnesteinsbedrift i Aukra opp gjennom hele etterkrigstida.   Foto: Gunn E. Aarønes

Nyheter

De ansatte ble orientert på et allmøte på verftet onsdag morgen. Vard Aukra, som har vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen opp gjennom hele etterkrigstida, har nå 92 årsverk.