Åtte kommuner i Romsdal og på Nordmøre kan snart få felles brannvesen

Før sommeren skal kommunene avgjøre om de vil delta i brannvernsamarbeidet som nå er ferdig utredet.

Mer profesjonelt: – Ved å delta i større brannvernsamarbeid, kan kommunene møte endringene som kommer. Stordriftsfordeler vil gi gode tjenester, øke profesjonaliteten i lokal beredskap, og sikre et enhetlig og kompetent brannforebyggende arbeid, sier brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde. Bildet er tatt tidligere. 

Nyheter

ROMSDAL/NORDMØRE: Det nærmer seg en avgjørelse om brannvernsamarbeid i de åtte involverte kommunene, skriver Molde brann og redning i en pressemelding.