Gjør vegprosjekt i Romsdalen 190 millioner kroner billigere

Kostnadene for E136 Stuguflåten - Rødstøl i Romsdalen krympes betydelig.
Nyheter

Det er Statens vegvesen som tirsdag morgen opplyser at kostnadene for E136 Stuguflåten-Rødstøl reduseres med 190 millioner kroner. 

- Gjennom arbeidet med reguleringsplanen har vi optimalisert løsningene for å redusere kostandene, sier prosjektsjef Ove Nesje i Statens vegvesen Region midt i en pressemelding.

– Det er tatt bort dyre konstruksjoner og tatt ned behov for å tilføre masser. Kostnadene er redusert fra 690 millioner kroner til 500 millioner kroner.

E136 Stuguflåten-Rødstøl ligger øverst i Romsdalen. Med lang stigning og svinger får lastebiler og andre tunge kjøretøy problemer med å holde farten oppe. Dette gir farlige forbikjøringer. Vegvesenet har forsterket vinterdrift av vegen. Likevel gjør utformingen av vegen og store snømengder at tunge kjøretøy står fast om vinteren.

Prosjektet E136 Stuguflåten-Rødstøl berører både Møre og Romsdal og Oppland. Prosjektet er prioritert fullfinansiert i første periode av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, og ligger inne med oppstart i 2020 i handlingsprogram 2018-2023.

E136 er hovedvegen inn og ut av Møre og Romsdal, Norges nest største fylke målt i fastlandseksport.