– Må subsidiere sønn i omsorgsbolig med 100.000 kroner i året

Det ble en følelsesladd debatt under styremøtet til Molde Eiendom KF tirsdag. Styret vedtok en mindre endring i prinsippet om gjengs leie.

VAR ÅPEN OM SITUASJONEN: Styremedlem i Molde Eiendom KF, Terje Tovan (Borgerlisten), har en sønn som bor i en omsorgsbolig og har derfor førstehånds kunnskap om hva dette vil si økonomisk for en som skal leve på trygd. Han var ikke med under avstemmingen i saka. Foto: Øystein Bjerkeland 

Jeg la fram et regnestykke som viser at kostnadsbildet er på et helt annet nivå enn det både politikere og andre tror det ligger på. Mange tror nok at du kan få kompensert mye gjennom bostøtte, men slik er det ikke

Nyheter

MOLDE: Det var Terje Tovan i Borgerlisten, styremedlem i Molde Eiendom, som valgte å åpne opp om hvordan de har det i deres familie.