Bare føreprøve for lette kjøretøy og traktor igjen ved trafikkstasjonen

Molde mister nesten alle funksjoner

Vegdirektoratet foreslår at alle funksjoner ved Molde trafikkstasjon, med unntak av førerprøve på lette kjøretøy, blir flyttet til Bergsøya og Kristiansund.

MOLDE TRAFIKKSTASJON: Vegdirektoratet foreslår å flytte de fleste funksjoner ved trafikkstasjonen i Årødalen til Kristiansund og Bergsøya.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Det er i en utredning om lokalisering for Statens vegvesen i ny organisasjon fra 1. januar 2020, Vegdirektoratet foreslår dette.