Molde, Kristiansund og Ålesund kan bli europeisk kulturhovedstad

Nå er det opp til byene om de vil bli med.
Nyheter

Fylkeskommunen vurderer å søke om status som europeisk kulturby for Molde, Kristiansund og Ålesund gjennom konseptet «Mørebyen.»

Ifølge den ferske rapporten «Mørebyen europeisk kulturhovedstad 2028» har Molde, Kristiansund og Ålesund sammen et godt grunnlag for å søke EU om å få bli kulturhovedstad.

– Denmener at det er det rike mangfoldet i Møre ogRomsdal, mellom byene og regionene, som er det største fortrinnet vårt i en søknad, sier Marit Nerås Krogsæter, leder i kultur- og folkehelseutvalget.

Før en søknad eventuelt kan sendes til Brüssel, må fylkeskommunen få med seg de tre byene.

– Byene må ønske ei slik satsning sammen med omlandene sine, sier Nerås Krogsæter.

Mørebyen-rapporten, som er utarbeidet av Oslo Met og NIBR, tar for seg kriterier for å søke om status, kulturlivet i regionen, kostnadsaspektet og hvilke effekter statusen kan få.

For å bli europeisk kulturhovedstad krever EU følgende:

Søknaden må være del av en langsiktig strategi for å styrke kultursektoren.

Søkeren må fremme kulturelt mangfold, interkulturell dialog og vise bredden i europeisk kultur.

Innbyggerne må involveres og tilbudene skal værre til hele befolkningen.

Fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen mener dette samsvarer med fylkeskommunens mål.

– Ideen om mørebyen som europeisk kulturhovedstad passer godt med ambisjonen vår om å skape attraktive byer og tettsteder. Som det går fram av rapporten har byer og regioner som har vært europeisk kulturhovedstad opplevd positive effekter både for innbyggerne, kultursektoren og næringslivet. De har også fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet fra turistnæringa, noe vi synes er spennende, sier hun.

Ifølge rapporten bør Mørebyen inkludere det særegne omlandet sitt i en søknad til EU. For eksempel: Atlanterhavsvegen, Trollstigen, Ørnevegen og Raumabanen.