Må møte i retten etter tjuveri av båtmotorer

Tre menn av utenlandsk opprinnelse må møte i Romsdal tingrett etter tjuveriraid på Vestlandet.

  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Ifølge tiltalebeslutningen gjelder det flere tyveri, dokumentfalsk, brudd på vegtrafikkloven, brudd på innreiseforbud og for å ha brutt seg inn i boliger. To av mennene er fra Ukraina, mens det ikke er beskrevet noen nasjonalitet for den tredje tiltalte i tiltalebeslutningen.