Torgeir Dahl frykter ikke giftstempel på nye Molde kommune

– Det handler om avfall som ressurs

– Slik dette prosjektet har utviklet seg handler det i dag mindre om deponi og mer om sirkulær økonomi og gjenvinning.

– Myndighetene vil sjølsagt måtte stile krav til håndtering av avfallet og frakten til Raudsand, sier Torgeir Dahl (H). 

Nyheter

Det sier Molde-ordfører Torgeir Dahl (H). Torsdag vedtok kommunestyret i Nesset med 13 mot åtte stemmer å si ja til at det blir laget reguleringsplan for avfallsdeponi på Raudsand. I Molde har Torgeir Dahl fulgt debatten.