Bygda Raudsand har ca. 300 innbyggere. Dagen etter vedtaket som åpner for farlig avfall i bygda, er noen glade, andre er skuffet

– Tror de fleste i bygda er positive

– Vedtaket om reguleringsplanen er ubetinget positivt. Jeg har stor tiltro både til myndighetene og driverne i denne saka.
Nyheter

Det sier Tormod Aspås dagen etter at Nesset kommunestyre vedtok den omstridte reguleringsplanen Bergmesteren Raudsand.