Krev oppstart for krabbefelt opp Ørskogfjellet neste år

Etter at krabbefeltet opp Ørskogfjellet fleire gonger har blitt utsett, fryktar Ørskog-ordføraren det verste.

LANG KØ: Her havna ein trailer utfor vegen på sunnmørssida av Ørskogfjellet.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

(Sunnmørsposten):No meiner han det ikkje er nokon veg utanom: Pengane til krabbefelt opp Ørskogfjellet må kome til hausten.