Dette er deponisaka – se tidslinje

Nyheter

Fra 1910 og fram til tidlig på 1980-tallet er det gruvedrift med utvinning av jernmalm på Raudsand i Nesset. Gruveområdet får senere navnet Bergmesteren.