Nesset Ap etter vedtak om å binde kommunestyre-gruppa til å stemme mot regulerinsgplan for Raudsand, med deponi for farleg avfall

Splitta i synet på bruk av «partipisk»

Vedtaket om å binde gruppa til å felles stemme mot reguleringsplanen for Raudsand, er del av partidemokratiet og heilt greitt, meiner lokallagsleiar Ander Torvik. Eit stort dilemma; partipisken burde ikkje vore brukt i denne saka, seier gruppeleiar Toril Melheim Strand.

DELT SYN: Toril Melheim Strand og Anders Torvik (t.h.), begge kommunestyre-representantar for Nesset Ap, ser ulikt på saka om reguleringsplan for Raudsand, inkludert deponi for farleg uorganisk avfall. Dei er også usamde om å binde kommunestyregruppa til å stemme mot reguleringsplanen. Med på bildet som er tatt ved eit tidlegare høve, også Stein Ivar Bjerkeli. Foto: BJØRN BRUNVOLL -- Fellesnemnd Kommunevåpen Toril Melheim Strand  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

NESSET : – Dette gjekk føre seg ryddig og roleg, og etter dei retningsliner som gjeld, oppsummerer lokallagsleiar i Nesset Arbeiderparti, Anders Torvik.