Vegvesenet oppretter regionalt senter i Molde - og kutter i antall trafikkstasjoner

Statens vegvesen opprette regionale senter i byene de i dag har sine regionvegkontor.
Nyheter

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte mandag sitt forslag til framtidig lokalsering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. Det melder vegvesenet i ei pressemelding. 

– Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveger, og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier Grimsrud.

I forslaget kommer det blant annet fram at seks nye divisjoner skal opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. ledelsen av divisjonen foreslås plassert på følgende steder:

Divisjon veg: Tromsø

Divisjon transport og samfunn: Trondheim

Divisjon utbygging: Bergen

Divisjon trafikant og kjøretøy: Arendal

Divisjon IT: Arendal

Divisjon fellesfunksjoner: Moss

Det blir også opprettet fem regionale senter som blant annet skal ha ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv. Disse sentrene blir opprettet i Molde, Bodø, Leikanger, Arendal og Lillehammer.

Det vil dermed skje med utgangspunkt i der vegvesenet i dag har sine regionvegkontor. Dette vil være geografiske avdelinger for divisjonene veg og transport og samfunn.

22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned, og 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut av hovedstaden.

Vegvesenet skriver at behovet for ny organisering kommer som en naturlig følge av flere forhold:

Rundt 1850 av 6800 ansatte overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen.

Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere bruker nå vegvesenets digitale selvbetjeningsløsninger.

Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra 2024.

– Vi skal skape en organisasjon tilpasset de nye rammene, men samtidig sørge for å bevare kompetansen i organisasjonen. Mens dagens struktur erbasert på en etat med over 7000 ansatte, må den framtidige strukturen tilpasses et vegvesen på om lag 4500 ansatte. Vår strategi er å redusere og slå sammen lokasjoner som ligger geografisk nær hverandre, og å utnytte de stedene vi er på i dag, sier Grimsrud.