Sendte feil melding til nær 14.000 søkere

Melding til én person gikk ut til samtlige søkere.

Feilmelding: Denne meldingen gikk ut til ?   Foto: Privat

Nyheter

I meldingen blir det opplyst at man har søkt videregående skole, men er folkeregistrert i et annet fylke. Dermed er man i fare for å havne sist i køen blant søkerne til videregående skole i fylket. Det fikk telefonlinjene til å gløde hos fylkeskommunen, og til slutt falt hele telefonsystemet i fylkeskommunen ned.