Merker smolt og teller laks

Det er ikke tjuvfiskere på ferde i Fræna.

Merker smolt: I Sylte- og Moaleva ligger edt fangstruser hvor de samler opp smolt for merking.  Foto: Håvard Larsen Sandnes

Nyheter

– Sylte- og Moaelva er ett av ni vassdrag i landet der vi tar fangst av smolt. Dette er et nasjonalt sjøoverlevelseprosjekt i elver fra Kongsfjordelva i Finnmark til Imsa i Rogaland, forteller seniorforsker Bengt Finstad ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).