Toppsjef Nils Kvernmo vil ha ekstern hjelp til den kraftige omstillinga i helseforetaket

Hyrer inn spesialrådgivere

Et spesialteam av ledende fagfolk fra St. Olavs skal hyres inn for å bistå Helse Møre og Romsdal med å finne nye, og sikre gjennomføring av vedtatte, tiltak for omstilling og kutt. Helse Midt tar regninga.

VIL SIKRE RESULTAT: – Jeg vil ta inn en ekstern gruppe for å sikre vår gjennomføringsevne. De skal ikke lede foretaket, men hjelpe oss i administrasjonen med å finne og gjennomføre tiltak, sa konstituert adm.dir. Trond Kvernmo på onsdagens styremøte i Ålesund.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

ÅLESUND: Også da eks-sjef Espen Remme hadde ansvar for omstillingstiltaka i foretaket, bestemte styret at eksterne krefter skulle bistå i arbeidet.