Andreas Andenæs har tatt over etter Andreas Ringdal

Lederskifte i Christie

Andreas Andenæs (35) har tatt over som daglig leder i entreprenørfirmaet Christie etter Andreas Ringdal, som fortsetter i en annen rolle i selskapet.

TAR OVER: Andreas Andenæs (fv.) tar over som daglig leder i Christie & Opsahl etter Andreas Ringdal. Her ved det pågående Sjøfronten-prosjektet i Molde.   Foto: Christie

Nyheter

MOLDE: Andreas Andenæs kom fra en stilling som avdelingsleder i konsulentselskapet Multiconsult AS, hvor han har vært i snart ti år. Nå skal han styre Christie – i Brønnøysundregistrene registrert som Christie & Opsahl AS. Selskapet har 118 ansatte og passerte i fjor en omsetning på 400 millioner kr. Han tar over etter Andreas Ringdal, som kom inn i Christie i 1985 og har hatt sentrale roller som både styremedlem, styreleder og daglig leder i selskapet, i tillegg til å være inne på eiersida.