Enestemmig: Fødesammenslåing er utsatt på ubestemt tid

Direktøren kan ikke si noe nærmere om nytt tidspunkt for fødesammenslåing. - En utmattelsestaktikk, sa leder for bunadsgeriljaen til styret om utsettelsesvedtaket.
Nyheter

Se tekst-laiv fra saksbehandling i nedre del av saka, inkludert bunadsgeriljaens inntreden i møtet.