Sanner: For dårlig spesialundervisning på skolene

Dagens spesialundervisning er for dårlig, mener regjeringen og gir 15 millioner kroner til et nytt prosjekt for raskere hjelp og bedre tilpasset undervisning.

Trondheim 20171009. Elever som holder på med mobil og ipader i klassesituasjon på barneskole.   Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

– Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig. For mange får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte. En av tre elever blir tatt ut av klasserommet for å få spesialundervising. Det kan ikke fortsette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I revidert nasjonalbudsjett foreslår han og regjeringen å bruke 15 millioner til pilotprosjekt for å få kunnskap om hvordan barn kan få bedre tilpasset opplæring og raskere hjelp.

Sanner varsler samtidig at regjeringen til høsten vil legge fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.