Nei til reguleringsplan for Rausand i Nesset formannskap

Formannskapet i Nesset sier nei til reguleringsplan for Raudsand, inkludert deponi for farlig avfall.

Nei-forslaget fra Anders Torvik (Ap) fikk i formannskapet støtte av Edmund Morewood (Sp), Kari Petrine Fitje Øverås (Sp) og Svanhild Kvernberg (Krf). Toril Melheim Strand (Ap) og May Tove Bye Aarstad (Ap) stemte for ja-innstillinga sammen med ordfører Rolf Jonas Hurlen (H).  Foto: Anita Vingen

Nyheter

Formannskapet går med 4 mot 3 stemmer imot framlegget til ny reguleringsplan for Raudsand.