Bunadskledde kvinner aksjonerte i Oslo

Med kampropet «Trygghet for barn og mor. Vi vil ha føden der vi bor», samlet bunadskledde seg utenfor Stortinget tirsdag for å aksjonere for fødeavdelinger.
Nyheter

I slutten av mars kom beskjeden om at Helse Møre og Romsdal vil legge ned fødeavdelingen i Kristiansund, og at fødetilbudet i stedet skal legges til Molde. Det har satt sinnene i kok på Nordmøre.

Etter at nyheten om nedleggelsen ble kjent, har kvinner ikledd bunad protestert på alt fra fotballkamper til fjelltopper mot nedleggelse av fødetilbudet. Bunadskvinnene mener at nedleggelse som fører til lengre reisevei til fødestua, i verste fall kan koste liv.

Tirsdag kom Bunadsgeriljaen til Oslo for å aksjonere foran Stortinget med kampropet» Trygghet for barn og mor. Vi vil ha føden der vi bor». De aksjonerer mot nedleggelsen av fødeavdelingen på Kristiansund sykehus. Markeringen på Eidsvolls plass foran Stortinget omfatter i tillegg nedleggelsen av distriktspsykiatrisk senter på Sjøholt og Aure rehabiliteringssenter.

Samtidig markerer aksjonen støtte til opposisjonsforslaget fra Senterpartiet og SV som fremlegges tirsdag.

representantforslaget ber SV regjeringen blant annet om å instruere helseforetakene om å ikke legge ned eksisterende fødetilbud, i tillegg til å utarbeide en offentlig utredning som skal se på helheten i fødetilbudet. Dette inkluderer sikring av følgetjenester og en full gjennomgang av bemanningssituasjonen ved landets fødesteder.