3,5 millionar kroner til friluftsliv

Pengedryss til lokal friluftsaktivtet - desse får støtte
Nyheter

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune fordelte nyleg 3, 5 mill. kroner til anlegg og aktivitetar i heile fylket.

-  Midlane er fordelt både til friluftslivsanlegg, og til tiltak og arrangement som direkte skal bidra til meir friluftslivsaktivitet, seier leiar i Kultur- og folkehelseutvalet Marit Nerås Kroksæter, i ei pressemelding.

Desse 21 friluftslivsaktivitetane fekk støtte:

Tildelt tilskot. (I parentes: Sum kostnad)

1: Fritt fram i friluft 4H Møre og Romsdal SYKKYLVEN (260 000) 160 000

2: Friluftslivskolen MOI 2019 Friluftslivskolen MOI MOLDE ( 385 000) 45 000

3: Friluftsskoler 10 stk. i 2019 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal MOLDE (950 000) 200 000

4: Naturlos 2019 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal MOLDE (225 000) 80 000

5: Sommarspindel Håvoll Il ØRSTA (21 000) 10 000

6: Camp Rangøya 2019 Molde kajakklubb Molde (89 000) 30 000

7: Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede Molde og Romsdals Turistforening MOLDE (1 266 120) 290 000

8: Aktiv i 100 Molde og Romsdals Turistforening MOLDE (524 000) 70 000

9: Gruppeleir 2019 Moldespeiderne MOLDE (108 750) 40 000

10: Moldespeidernes friluftsskole Moldespeiderne MOLDE (108 000) 40 000

11: Til Topps Møre og Romsdal Røde Kors ÅLESUND (217 300) 80 000

12: RØFF leir/ aktivitetsdag 2019 Møre og Romsdal Røde Kors ÅLESUND (67 500) 40 000

13: Friluftsliv, jakt og fiske i skole, barnehage, SFO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL MOLDE (250 000) 150 000

14: Friluftsliv for familier NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL MOLDE (40 000) 30 000

15: #returmedmening Norsk Fjellfestival ÅNDALSNES (90 000) 60 000

16: Tirsdagstroppen Romsdal Og Nordmøre Krets Av Norges Speiderforbund MOLDE (322 500) 100 000

17: Vikingdager på Leikvin Sunndal Museumslag SUNNDALSØRA (60 000) 10 000

18: Naturlos 2019 Sunnmøre friluftsråd EIDSNES (1 546 000)150 000

19: Friluftsskule 2019 Sunnmøre friluftsråd EIDSNES (696 000) 80 000

20: Kom UT Sunnmøre friluftsråd EIDSNES (130 000) 25 000

21: OPPTUR 2019 Ålesund-Sunnmøre Turistforening ÅLESUND (92 000) 30 000


Desse 12 tiltaka i statlig sikra friluftslivsområde fekk støtte:

Tildelt tilskot. (I parentes: Sum kostnad)

1: Gjemnes kommune Ikornneset - Nofence - rydding med geiter Gjemnes (35 000) 35 000

2: Kristiansund kommune Gyltneset- Kvalvik Fort-Åneset - Oppgradering Gyltneset, Kvalvik Fort, Ånese Kristiansund (260 000) 130 000

3: Kristiansund kommune Brunsvikbukta - Oppgradering av Brunsvikbukta friluftsområde Kristiansund (170 000) 120 000

4: Kristiansund kommune Freistranda - Oppgradering strandområde Kristiansund (211 000) 105 000

5: Kristiansund kommune Bolgvatnet - Bolgvatnet Kristiansund (100 000 )100 000

6: Kristiansund kommune Aker barnebase - Oppgradering Aker barnebase friluftsområde Kristiansund (60 000) 60 000

7: Molde kommune Julneset i Molde - Bygging av Padlehuker og bålplasser Molde (1 050 000 ) 350 000

8: Rauma kommune Kolmanneset - Beiting med geiter Rauma (30 000) 30 000

9: Sunnmøre friluftsråd P-225 Helsemvika - Gapahuk Stranda (270 000) 270 000

10: Sunnmøre friluftsråd P-227 Sula-Bolvika - Rehablitering toalett-redskaphus Sula (70 000) 70 000

11: Sunnmøre friluftsråd P-223 Emblemsanden- Kleberneset - Badebøyer Ålesund (55 000) 55 000

12: Ørsta Kommune Ose/Vekslet friluftsområde - Nytt toalettbygg Ørsta (959 393) 475 000

Turløyper i nærområdet

1,8  millionar kroner går til å utvikle friluftsområde som er statleg sikra, der både kommunar og friluftsråd er søkarar. Dette kan for eksempel vere tiltak som turstiar og parkeringsplassar, utbetring av badeplassar og bygging av toalett.

1,72 millionar kroner er tildelt ulike friluftslivsaktivitetar i regi friluftsråd, frivillige lag og organisasjonar. Pengane går til turarrangement, friluftsleirar, kurs og liknande.                                                      

-  Det å få fleire til å gå meir på tur, er eit av dei enklaste og viktigaste tiltaka for ei betre folkehelse. Fylkeskommunen støttar derfor prosjekt som har som mål å legge til rette for turløyper nær der folk bur. Det skal bli stadig enklare for folk i Møre og Romsdal å finne seg ei løype som kan brukast i kvardagen, seier rådgivar friluftsliv  i Møre og Romsdal fylkeskommune, Petter Jenset.