LEDER

Vi trenger hver eneste sjukepleier

Sjukepleiermangel: Bare halvparten av sjukepleierstillingene som er lyst ut de to siste åra, var heltidsstillinger.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Rydd plass for heltidsstillinger, det er en god start på å skaffe flere sjukepleiere.

Nyheter

I fjor jobbet 105.671 sjukepleiere i helsetjenesten her i landet. Behovet for sjukepleiere er minst 111.000. Problemet er at de siste 5.600 sjukepleierne ikke finnes. Og mange av dem som i dag er i aktivt arbeid som sjukepleier, er neppe i helsetjenesten om noen få år, viser en rapport som Statistisk sentralbyrå laget ferdig i 2017. Mange kommuner sliter med å holde på sjukepleierne de har, og rekruttere nye. Arbeidspresset på sjukepleierne er så stort at det slår ut i langt større sjukefravær enn det som er vanlig for de fleste andre yrker. Vi er i ferd med å lage et kjempeproblem for pasientene som trenger helsehjelp.

Når folk lever lengre og det blir mange flere eldre, kommer behovet for sjukepleiere sterkere til syne. Ser vi 15 år fram i tid, kan helsetjenesten mangle så mange som 28.000 sjukepleiere. Det er umulig å lukke øynene for dette behovet, for det kommer til å merkes i hver enkelt kommune i Romsdal og resten av fylket, ved sjukehusa og i alle andre deler av helsetjenesten.

Sterkt forenklet handler det om å gjøre sjukepleieryrket så attraktivt at de som allerede jobber som sjukepleiere, får lyst til å fortsette, samtidig som studenter velger å utdanne seg til sjukepleiere og spesialsjukepleiere. Som i alle andre yrker betyr lønna mye. Men bra lønn er ikke alt, sjukepleierne må oppleve at de får mulighet til å holde seg faglig oppdatert og ha en arbeidshverdag som oppleves som overkommelig. Helseminister Bent Høie viser til at regjeringen bruker mer penger på å utdanne gode ledere til helse- og omsorgssektoren og gi sjukepleiere bedre mulighet til etter- og videreutdanning. Vi savner at mer av oppmerksomheten rettes mot problemet som heter deltidsstillinger. Folk må tilbys en jobb det går an å leve av. Når bare halvparten av sjukepleierstillingene som ble lyst ut i 2017–2019 var heltidsstillinger, vises problemet tydelig. Kommuner og helseforetak tilbyr sjukepleiere 40 prosent stillinger, 60 prosent eller 80 prosent stilling – gjerne med kvelds- og helgearbeid for å få turnuser til å gå opp. Vi forstår ikke at offentlig helsevesen kan opptre så naivt at de tror det skal friste en fagutdannet sjukepleier å ta en deltidsjobb – som frister med nattevakter og helgearbeid og stort arbeidspress. Rydd plass for heltidsstillinger, det er en god start på å skaffe sjukepleiere!