Væpnet politi 17. mai i Møre og Romsdal - i Molde vurderes trailersperring

17. mai vil politi også i mindre byer og tettsteder bære våpen. – Vet ikke om vi vil føle oss tryggere, sier forsker.

LANDET RUNDT: På nasjonaldagen skal politifolk være klare til å reagere umiddelbart hvis det skulle komme et terrorangrep mot større arrangementer og folkeansamlinger. Det gjelder også i mindre byer og tettsteder.   Foto: Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix

Nyheter

For rundt to uker siden bestemte Politidirektoratet at politi over hele landet skal bære våpen på større arrangementer og folkeansamlinger under årets 17. mai-feiring.

I alle de store byene skal politiet være bevæpnet på nasjonaldagen. I mindre byer og tettsteder er det opp til politimesteren å vurdere om det skal være væpnet politi, og flere har sagt ja til 17. mai-bevæpning av politiet.

Bevæpnet i Ålesund - mulig trailersperring i Molde

I Agder skal alle politifolk som er sertifisert for å bære våpen, gjøre det, melder Agderposten. I Møre og Romsdal skal innsatspersonell som er til stede på 17. mai, være bevæpnet, ifølge Sunnmørsposten.

I Molde i fjor satte politiet opp trailere som sperringer for å forhindre at biler skulle klare å kjøre inn i folkemengden. Politimester Ingar Bøen sier til Sunnmørsposten at de også vurderer å gjøre dette i år.

I Innlandet politidistrikt skal innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetogene, være bevæpnet.

– Som flere steder i fjor, vil innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetogene, være bevæpnet. Slik bevæpning tas i bruk i større grad enn tidligere ved at denne praksisen nå gjennomføres i hele landet, sier politimester Johan Brekke.

Øst politidistrikt opplyser til Østlandets Blad at alle politifolk i operativ tjeneste trolig vil bære våpen, mens i Finnmark skal bevæpnet politi være til stede i deler av fylket.

Det blir også væpnet politi i blant annet Sarpsborg, Rakkestad, Arendal, Voss og Lofoten.

Sikkerhetstiltak

Beslutningen om politibevæpning på nasjonaldagen er tatt på bakgrunn av Politiets sikkerhetstjenestes generelle trusselvurdering, og at handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkemengder. PST har imidlertid ikke noen konkrete opplysninger knyttet til 17. mai.

Førsteamanuensis Gunnar Thomassen ved Politihøgskolen sier til NTB at han tror at politibevæpning 17. mai ikke har så mye å si for folk flest.

– Vi scorer høyt på trygghet i Norge, og jeg vet ikke om vi vil føle oss veldig mye tryggere om politiet bærer våpen. Men noen mener kanskje at bevæpning er litt «over the top», sier han.

– Samtidig tror jeg ikke at folk blir engstelige av at politiet bærer våpen, siden de har blitt nokså vant til det. Det er ikke sikkert at det blir lagt merke til engang, fortsetter han.

– Må skilles fra bevæpningsdebatten

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen for SV, Petter Eide, som vanligvis er nokså negativ til bevæpning av norsk politi, sier at når det kommer til 17. mai, må vi stole på politiets vurderinger. Han roser Oslo-politiet, som også bar våpen 17. mai i fjor, for at de gikk inn for ikke å skremme folk og for at de bar våpenet på en diskret måte.

– Vi er nødt til å skille dette fra den generelle bevæpningsdebatten. Dersom politiet i Alta, på Otta eller andre steder mener de har indikasjoner som gjør det nødvendig å bære våpen 17. mai, så må vi stole på at de gjør riktige vurderinger, sier Eide.

Samtidig frykter SV-politikeren at dersom politiet flytter våpenet fra bilen til hofta, kan politiet ende opp med å løse flere situasjoner med våpen. Eide advarer videre mot det han kaller «snikinnføring av permanent bevæpning».

– Det er en utvikling i Norge at politiet blir mer og mer bevæpnet, og vi har hatt justisministre som åpner opp for dette. Samtidig har vi et stortingsflertall som er imot permanent bevæpning, sier han.