Synnøve og Per Bersås frykter at nye vegplaner ødelegger hele slektsgården på Flatmark

Må husene flyttes for tredje gang?

To ganger tidligere har bolighusa på Nordre Flatmark gård blitt flyttet. Nå frykter Synnøve Stenvågnes Bersås og Per Bersås at familiegården rammes for tredje gang hvis de nye planene for europavegen gjennom Romsdalen vedtas. – En hel gård blir ødelagt. Vi har ikke noe sted å flytte husa på grunn av skredfare, sier de.

Tett på trafikken: – Vi håper storsamfunnet ser hvilke verdier naturen og kulturlandskapet representerer, og ikke bygger europavegen slik at den ødelegger både kulturlandskapet og gårder, sier Synnøve Stenvågnes Bersås og Per Bersås. I dag har de både jernbanelinja og europaveg E136 like ved bolighuset. Eneste muligheten de ser er at ny veg skal følge dagens trasé forbi gården deres.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

–Vi må feste lit til at kommunepolitikerne i Rauma ser helheten når planene for den nye E136 gjennom Romsdalen skal behandles. Håpet vårt er at de ser at en vegløsning som følger dagens europaveg forbi Flatmark, vil være den beste, og at denne løsningen ikke er ødeleggende for den verna elva, sier Synnøve Stenvågnes Bersås (70) og Per Bersås (72).