Pakkeforløp for ADHD og utmattelsessjukdommer

Regjeringen bevilger 5 millioner kroner til fire nye helse-pakkeforløp
Nyheter

Fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser bevilges 5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

– Beløpet skal gå til å utvikle pakkeforløpene, mens selve gjennomføringen tas fra helsebudsjettene, sier fungerende leder i Høyres kvinneforum, Guro Angell Gimse, til TV 2.

De nye pakkeforløpene dekker fire lidelser; Muskel- og skjelettlidelser, utmattelsessykdommer og smertelidelser, samt ADHD for barn og unge.

Det er store forskjeller hva gjelder oppfølging av barn med ADHD. Derfor er det spesielt viktig å få på plass et pakkeforløp for kvalitetsstandardisering og ADHD-diagnostisering av barn, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Til VG opplyser statsministeren at målet er å ha et pakketilbud for diagnostisering klart i løpet av ett år.

– Vi gir Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide et pakkeforløp for dette. Da er det fagarbeid som skjer for å sørge for at diagnostisering blir hurtig gjennomført, og at alle de riktige spørsmålene stilles. Om det blir et løp på en uke, fem dager eller 14 dager kan vi ikke si før vi er ferdige.

FAKTA: lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett 14. mai. Dette er allerede kjent:

* 250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.

* Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.

* 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).

* Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.

* Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.

* 10,2 millioner kroner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.

* 4 millioner kroner til å sikre bedre tilgang til legemidler.

* Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.

* Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner kroner mindre i inntekter til staten årlig.

* Antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, 2 i ambulerende team og 2 administrative stillinger. Dette vil koste rundt 15 millioner kroner årlig.

* 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

* 66 millioner kroner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.

* 15 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.

* 100 millioner kroner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner kroner i 2019.

* 5 millioner kroner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.