Debatterer deponiplan

Deponi-saka nærmar seg lokal avklaring, når reguleringsplanen for Raudsand kjem til politisk behandling i Nesset, først i formannskapet tysdag 14. mai. Vi har snakka med folk i Eidsvåg, politikarar og byråkratar, og aktørar for og i mot etablering av deponi for farleg avfall.

NEI, JA, HEMMELEG: Tre karar med ulike syn på saka om deponi for farleg avfall på Raudsand. F.v. motstandar Arve Rausand, tilhengar Lars Langset, og Lidvar Langseth som ikkje vil avsløre sitt standpunkt.  Foto: ANITA VINGEN

Nyheter

– Nei, dette vil eg ikkje seie noko om. Eg har sjølvsagt gjort meg opp ei meining, men den vil eg halde for meg sjølv! Det seier Lidvard Langseth - og gliser.