Tre muligheter for ny E136

Planleggerne i Statens vegvesen jobber med tre ulike løsninger for å bygge ny europaveg mellom Flatmark og Marstein i Romsdalen. Her er alternativene:

MILLIARD-PROSJEKT: Å bygge ny E136 mellom Flatmark og Marstein i Romsdalen, er krevende og kostbart. Den dyreste løsningen omfatter blant annet omlegging av Raumabanen og bygging av et ksyssingspunkt mellom vegen og jernbanen på Skirimoen (se illustrasjonen). Vegprosjektet vil sannsynligvis koste godt over en milliard kroner. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN 

Nyheter

Mulighet nummer 1:

Ny E136 bygges ny i ei strekning på 8,3 kilometer. Alternativ 1 er ifølge Statens vegvesen den dyreste løsningen. Denne løsningen baserer seg på det som er vedtatt i kommunedelplanen for Romsdalen. Jernbanesporet på Raumabanen må flyttes i en lengde på cirka 2.200 meter. Ellers vil ny veg følge eksisterende veg på deler av strekninga. Det mest kompliserte punktet på ny veg blir ifølge Vegvesenet å få til en god kryssing av vegen og jernbanen ved Skirimoen, uten at E136 og Raumabanen stenges i lengre tid.