Politikere invitert til ekstramøte

Bergmesteren Raudsand inviterer kommunepolitikerne i Nesset til infomøte om Raudsand-saka mandag. Neste dag skal saka opp i formannskapet.

RAUDSAND: Bergmesteren orienterer om Raudsand-prosjektene i forkant av politisk behandling av reguleringsplanen.  Foto: Øivind Leren

Nyheter

NESSET: Ordfører Rolf Jonas Hurlen opplyser at det var tiltakshaver Bergmesteren som først sonderte om det var interesse blant de politiske gruppene for statusoppdatering.