Fylket øker likevel ikke prisen for biler ved innføring av autopass på ferjene

Fylket øker ikke prisene for personbiler og lastebiler med innføringen av autopass på ferjene. Men passasjerer må betale som i dag.

BLIR UENDRA: Prisene for både personbil og lastebil blir uendra – og passasjerene må også betale når autopass innføres fra neste år.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

(smp.no) Vegvesenets forslag til nye billettpriser på ferjene med innføring av autopass-betaling kom overraskende på fylkespolitikerne.