420 innbyggere på Vågstranda og Hjelvik forlater Rauma for å bli en del av Vestnes

Ute av kommunestyret i to år

Vegen ligger åpen for at 420 innbyggere i Hjelvik og Vågstranda bytter kommune fra Rauma til Vestnes fra januar 2021. I to år kan de to bygdene bli uten representanter og stemmerett i kommunestyret.

RAUMA BEKLAGER: – Vi skulle gjerne ha beholdt innbyggerne i Hjelvik og Vågstranda i Rauma, sier ordfører Lars Olav Hustad. Han tror ikke politikerne i Rauma vil gå imot folkets ønske om å bytte kommune til Vestnes.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Spørreundersøkelsen Fylkesmannen i Møre og Romsdal ba innbyggerne i bygdene Hjelvik og Vågstranda svare på, ga klart svar på folkemeningen: De aller fleste innbyggerne vil bytte kommune og bli en del av Vestnes kommune.