Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand, inkludert mulig deponi for farlig uorganisk avfall

Rådmannen klar med Raudsand-innstilling

Nessetrådmann Anne Grete Klokset råder politikerne til å vedta reguleringsplanen, som åpner for blant annet etablering av deponi for farlig uorganisk avfall.

  Foto: Øyvind Leren

Nyheter

Saka om reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand kommer nå til politisk behandling, og skal først opp i formannskapet i Nesset tirsdag 14. mai.