Urettferdig og usosial boligpolitikk

REAGERER: Beboerne ved Øverlandstunet stilte sammen med foreldre og verger opp i Romsdals Budstikke for å slå alarm om høye leiepriser. De bør bli lyttet til.   Foto: Bjørn Brunvoll

Dette kan da umulig være hensikten med prinsippet om «gjengs leie».

Nyheter

Familier og vergene til psykisk utviklingshemma reagerer på Molde kommunes prispolitikk på utleieboliger. Bakgrunnen er at kommunen praktiserer såkalt «gjengs leie» for utleieboliger. Lørdag fortalte Romsdals Budstikke om en gruppe som bor i samlokaliserte boliger på Øverlandstunet i Molde. De oppgir at de betaler over 10.000 kroner i måneden i husleie, og at økningen i husleie har forringet levestandarden deres betraktelig. Situasjonen medfører at beboerne blir mindre aktive, og er bekymret for framtida.

Foreldre og verger mener at de svakeste i samfunnet har blitt ei melkeku for kommunen. Regnestykket som blir presentert illustrerer hvordan husleia rammer beboerne. Det koster å delta aktivt i samfunnslivet. Det som beboerne nå må kutte på er hverdagslige utgifter som kafébesøk, reiser, klær og mediebruk. Dette er både uheldig og urimelig, og kan umulig ha vært hensikten da Molde kommunestyre vedtok prinsippet om «gjengs leie». Over tid har Molde Eiendom KF blitt gjort oppmerksom på hvordan prispolitikken rammer enkelte leietakere.

Flere steder i landet har prinsippet med «gjengs leie» blitt heftig debattert. I Oslo har det gjennom vinteren vært opprør. Høyres Eirik Lae Solberg beskriver praksisen i hovedstaden som en hjerteløs behandling av utviklingshemmete. Han sier til Nettavisen Vårt Oslo at byrådet må slutte å herje med mennesker som trenger hjelp. Dette gjelder også i Molde. For kommunen er det flere fordeler ved samlokaliserte boliger. Leietakerne har begrenset med muligheter til å gå ut på det åpne markedet for å finne et billigere sted å bo. Det er mange gode grunner til at prinsippet med «gjengs leie» rett og slett er urimelig overfor enkelte grupper med leietakere.

Styreleder i Molde Eiendom KF, Thorbjørn Myhre (Ap), opplyser at selskapet nå jobber med å endre ordningen. Det bør skje raskt. Det er urovekkende at Molde Eiendom først nå sier at de skal sjekke hva som er praksis rundt omkring. Dette arbeidet burde vært gjort før det omdiskuterte leieprinsippet ble innført.