Jostein Størksen (77) prøver på nytt å få tilbake fiskerettighetene

– Har tatt fra meg nattesøvnen

– Det føles tungt og sårt at Staten har begått denne uretten mot meg. I 38 år har jeg vært fratatt retten til å høste av havet med ringnotfiske, sier fisker Jostein Størksen.

TRIVES PÅ SJØEN: – Jeg har aldri tatt imot ei lønning på land, forteller Jostein Størksen. I dag driver han fiske utafor Vardø med sin 40 fots sjark, blant annet etter kveite. Hans største ønske er likevel at staten gir ham tilbake fiskerettighetene til å drive ringnotfiske.  Foto: Privat

Nyheter

Fakta om «Silljo»

For 40 år siden, i 1979, ble en flunkende ny fiskebåt kalt «Silljo» tatt i bruk. Båten var bygget ved Sterkoder i Kristiansund, og eid av Jostein Størksens familierederi Frisko.

Tidlig høsten 1980 ble «Silljo» engasjert av Norad-selskapet Fideco for å drive fiske utafor kysten av Mauritania i Afrika. Etter et par måneder fikk Størksen råd fra norske banker og pantehavere om å forlate Afrika-kysten og returnerte med «Silljo» til Norge fordi man fryktet at det nye fabrikkskipet skulle bli tatt i arrest i Afrika. Båten kom til Norge like før jul 1980.

Heime i Norge lå «Silljo» stille i flere måneder. Rederiet Frisko fikk økonomiske problem. Båten ble forsøkt solgt i Norge, men det ble ingen handel. I 1981 ble rederiet slått konkurs. «Silljo» ble solgt til Færøyene i 1981.

Det sentrale punktet i ettertid har vært fiskekvotene. «Silljo» hadde grunnkvoter som var opparbeidet gjennom mange år, før ordningen med konsesjoner og kvoteordninger ble innført i fiskeriene. Jostein Størksen har stått fast på at fiskekvotene er rettigheter han har som aktiv fisker, mens staten mente at ettersom salget av «Silljo» var tvangssalg, kunne staten inndra fiskekvoten som et ledd i arbeidet for å bygge ned fangstkapasiteten for ringnotfiske.

Rederiet til Størksen stevnet Staten for å få konsesjonen tilbake, men tapte saka både i tingretten i 1981 og i lagmannsretten i 1990.

lSaka ble forsøkt fremmet for Høyesterett, men ble avvist av kjæremålsutvalget. Størksen fikk saka fram for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men domstolen kunne ikke ta stilling til spørsmålet om fiskekonsesjonen, men rettet kritikk mot Staten for måten saka var behandlet på.

6. mars i år sendte Jostein Størksen og hans advokat, Per Øverbø, brev til Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriminister Harald Tom Nesvik med anmodning om at Størksen får tilbakeført fiskerettighetene.

Kilder:

Brevet fra Jostein Størksen til Nærings- og fiskeridepartementet av mars 2019.

Notat «Resyme av «Siiljo-saken», skrevet av Jostein Størksen i november 2017.

Det blåser en kald nordavind på havet utafor Vardø. Finnmark har et barskt klima å by dem som er fiskere. Om bord i den 40 fot store sjarken er Jostein Størksen i gang med å forberede setting av kveitegarn.

– Jeg driver fisket alene, og prøver å livnære meg av det. Kona mi, som er fra Thailand, er i lag med meg på sjøen, uansett vær, forteller Jostein Størksen.