– Det nytter å plukke

Bygdefolket på Male slår fast at det hjelper å rydde! I fjor plukket de hele 43 kubikk søppel i fjøra – i år er det langt mindre å finne.

Skjærgårdstjenesten: – Vår oppgaver er å tilrettelegge for kystnært friluftsliv og være en bidragsyter i kampen mot marin forsøpling, forteller skipper på «Rigmor» Torgeir Sund. Onsdag var han på Male i Fræna hvor ivrige dugnadsfolk, store og små, fylte båten med søppel fra fjæersteinene. Til sammen ble det plukket et tonn søppel i Maleområdet 1. mai.  Foto: Kirsti Edøy

Jeg håper jo at det er god læring og holdningsskapende arbeid dette. «Ikke kaste – slippe å plukke»

Ola Fremo.
Nyheter

Male, ei lita grendhelt ytterst mot havet i nye Hustadvika kommune har et aktivt bygdesamfunn. Det kommer til syne på dager som dette.