Inviterer til konferanse i Molde om deponiplanene på Raudsand

Unge vil ha deponi-fokus

Ni ungdomsorganisasjoner arrangerer tverrpolitisk miljøkonferanse i Molde om deponisaka på Raudsand.

ARRANGERER: Kornelia Grande Eikås, ungdomsrepresentant for Miljøvernforbundet (t.h.), og Belinda Paler, Fylkesleder Møre og Romsdal Natur og Ungdom, håper unge vil komme på konferansen.   Foto: PRIVAT

ARRANGERER: Simon Sandvik, FpU. 

RAUDSAND: Bergmesteren Raudsand AS med samarbeidspartnere vil etablere deponi for farlig avfall på Raudsand – det ønsker ikke arrangørene av konferansen.   Foto: ØYVIND LEREN

Nyheter

MOLDE / NESSET: «Miljøgifter: Konsekvenser for vår framtid og dine barnebarn – til neste istid» er tittel på konferansen, som arrangeres på Seilet i Molde lørdag.

Felles arrangement

Politiske ungdomsorganisasjoner, Natur og Ungdom og Miljøvernforbundet står som arrangør, alle med engasjement mot planen om deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand.

– Vi vil vise at unge bryr seg om denne saka. Det blir vi som i framtida må ta over ansvaret for det som blir bestemt nå, og rydde opp i det store rotet et vedtak med ja til deponi vil føre til. Det sier en av arrangørene, Kornelia Grande Eikås fra Eidsvåg, aktiv i AUF Molde og i Norges Miljøvernforbunds lokallag.

– Stor sak

– Når SU og FpU går sammen mot saka, skjønner en at dette er viktig, sier hun.

– Dette er ei stor sak, som er gjort liten fordi den er vanskelig, og det kreves kompetanse. Nå vil vi i ungdomspartiene ha fokus på saka, det er jo framtida dette gjelder, sier Simon Sandvik (FpU).

– Dette kan bli vår tids store miljøkatastrofe, sier Belinda Paler, leder for Natur og Ungdom Møre og Romsdal.

– Hva vil dere oppnå med konferansen?

– Vi ønsker at flere skal få mer kunnskap, og at folk får øynene opp hva som skjer. Dette er en så viktig sak at den ikke bør avgjøres bak lukka dører, sier Grande Eikås.

Inviterer unge

Hun håper at mange unge vil komme på konferansen.

– Målgruppa er ungdom, men alle som ønsker å vite mer er velkommen. Vi har spesielt invitert russen, sier hun.

Engasjement

Under konferansen vil ungdomspartiene fortelle om hvorfor de engasjerer seg i deponidebatten, og Stig O. Jacobsen fra «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» oppsummerer historikk og status for motstanden mot deponiplanene. Jacobsen betaler også for konferanselokalet, ifølge arrangørene.

Miljøgift og helse

Ketil Hylland, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, holder innlegget «Hvordan påvirker miljøgifter vår helse».

På programmet står videre paneldebatt, der stiller Hylland sammen med Jakob Vorren (AUF), Ann Karin Sæter (Frp), Joakim Myklebost Tangen (FpU), Liv Solemdal (MDG) Rannveig Hana (Grønn Ungdom), Kristin Sørheim (Sp), Yvonne Wold (SV), Mali Regine Børset (SU), og Pål Farstad (V).

Mangler Høyre

– Hva med Høyre, som i Nesset er for deponiet, er de invitert?

– Vi har spurt, men ikke fått bekreftet at noen vil stille. Vi har også fått en negativ kommentarer og beskyldning om engasjementet vårt, det er skuffende, sier Kornelia Grande Eikås.

– Vi jobber fortsatt med å få med folk fra Unge Høyre og fra Høyre, sier Simon Sandvik.

– Om de som sitter i panelet er enige om å være imot deponi, blir det da en debatt?

– Vi håper jo å få med flest mulig, det er bra om ulike sider ved saka kommer fram. Så kan jo publikum gjøre seg opp sin egen mening. Det kan uansett bli en bra debatt, sier de to.

– Dette er en sak med to sider, har dere forståelse for dem som er for?

– Vi vet jo at dette handler om økonomi og store penger, og om ønske om nye arbeidsplasser. Men vi mener at hensynet til helse og natur må veie tyngre, bærekraft i det lange løp må være viktigere enn kortsiktig profitt. Vi har dessuten ikke tillit til det som er lagt fram av undersøkelser blant annet om fjellkvalitet, sier Grande Eikås og Paler. Og er også svært skeptisk til eventuell transport av farlig avfall oppover kysten til Raudsand.

– Deponi bør plasseres nær der farlig avfall blir produsert, med kort transport, sier ungdommene.