Manglar 8,6 milliardar kroner til vedlikehald av fylkesvegane

På seks år har behovet for vedlikehald av fylkesvegane auka dramatisk.

SAMDE: Einige Frank Sve (Frp) og Kristin Sørheim (Sp) i samferdselsutvalet vil begge ha mindre pengar til nye vegar og meir til vedlikehald.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

(Smp) Fylkesvegane i Møre og Romsdal treng oppgradering for 8,6 milliardar kroner. Det viser ein ny rapport frå Vegvesenet.