Jacobsen største skogeier i fylket

Med oppkjøp av tre Statskog-eiendommer på totalt ca. 20.000 mål i Gjemnes, har Stig O. Jacobsen ifølge fylkesskogmester Odd Løset blitt Møre og Romsdals største private skogeier.

Skogeiendommer: Åbak Skog (bildet) er e n av de tre skogeiendommene Stig O. Jacobsen har kjøpt av Statskog i Gjemnes.  Foto: Øivind Leren

Nyheter

GJEMNES: – Generelt er jeg blant dem som har tro på landbruk – og ikke minst på skogbruk – i framtida. Dette er for meg ei ny og spennende næring, sier Stig O. Jacobsen om bakgrunnen for skogkjøpene.